Изложба "MOZARTICA" Галерия с мозайки »

„ Знаем, че една нова ледена епоха идва на земята. Тя ще донесе глобални промени в структурата на нашата планета. Преди да настъпи следващият ледников период хората и животните - всяко същество от живата и неживата природа - ще претърпи изменения на биохимично и интелектуално ниво. Ще намерите промени в характеристиката на сезоните, на психологично ниво, в културната и социално-икономическо-политическата сфера, в биологичната структура. Всичко претърпява трансформация. Земните полюси започнаха да се местят! А Вие готови ли сте за това? “

PROUT, глава 17, Прабхат Ранжан Саркар

 

  Според съвременната наука глобалните колебания на климата се дължат на редица земни и астрономически фактори. Чрез радиометрични изследвания с помощта на изотопа торий 230, сондажи на утайки от океанските дъна, проучвания на геохронологичните фиксации и ледниковите отлагания и пр. геолозите стигат до констатацията, че около 90 000 години ледниците напредват като охлюви и завладяват планетата, след което следва "бърз" разрив, в който студът се отдръпва за петнадесетина хиляди години. Дълбочинният поглед на учените установява, че ледените цикли са се повтаряли систематично над милион години. Феноменът заледяване-разледяване е свързан с количествата въглероден двуокис в земната атмосфера и човешката намеса в този процес застрашава да ускори времето до влизането в поредния ледников период.

  Преди 18 000 години арктическата ледена шапка е покривала и през лятото териториите на Канада, северната част на САЩ и западната част на евроазиатския континент. Белият покров на Южния полюс е бил еднакъв с този на Северния полюс. Било е време на студ. Преди около 10 000 години ледниците временно са се оттеглили, но през своите 3,9 милиарда години живот Земята многократно е редувала лед и огън.

   Механизмите на глобалната промяна на климата са свързани с периодичните движения на земната кора (цикли на Уилсън), при които континентите са се сблъсквали, изригвали са вулканите и атмосферата е била насищана с прах и газове. Получавал се т.нар. парников ефект и високите температури са стопявали ледовете, което обаче е задвижвало лостовете за обратния преход. Увеличавали се валежите, безкрайните дъждове са абсорбирали въглеродния двуокис и отново са се появявали условията за раждането на ледниците. Слънчевите лъчи са се отразявали в нарастващия сняг и ледниците са се разпростирали. И т.н. до следващия тектоничен сблъсък.

   Не, не ледът, а огънят ще напише последната глава в историята на Земята. След пет милиарда години Слънцето ще изразходи ядреното си гориво, ядрото му ще се свие, а обвивката му ще се разшири в последната си експлозия. Меркурий и Венера ще бъдат изпепелени, Земята ще бъде овъглена. Това с космическа сигурност ще бъде финалът. Може би нашите далечни потомци ще са колонизирали други слънчеви системи и на Земята няма да има никой, който да сподели трагичния й край. За да доживее до този ден обаче, човечеството трябва да се научи да оцелява при безбройните катаклизми, които го очакват. Големият студ например може да дойде много бързо!

 

 

 

 

 

Вдъхновено от изложбата на Мария Николова в галерия "Никола Петров"  1.12  -  10.12.2011, Видин

Мозайката - изкуство древно или ритуал свещен?
Очите днес напълнихме си... и сърцата!
За нас разкри се и талантът ти вроден,
Ала и труд усилен, влагайки душата...
Рисувай, вярвай, сътворявай все така -
Творби с любов, открила своето призвание!
И Бог да води твоята ръка
Към следващи подобни начинания!!!
А днес - прекланяме се пред една магия.
      Уж "ледена епоха", а ни стопли ти, Мария!

 

                               д-р Красимира Алексиева  

                                           01/12/2011, Видин